Samen werken aan duidelijker verzuimbeleid

Preventie en duidelijk beleid leiden tot minder en korter verzuim

Als bedrijfsarts bespaar ik u tijd, geld en kopzorgen door ervoor te zorgen dat uw medewerkers aan het werk blijven. Maar wel op duurzame wijze: met oog voor de medewerker zelf. Anders gezegd: ik moet er samen met u voor zorgen dat medewerkers blij en tevreden aan het werk zijn en voorkomen dat ze langdurig ziek worden. Zieke medewerkers weer aan het werk helpen moet slechts uitzondering zijn.

Mijn aanpak: duidelijk en menselijk

  • Niet te soft: soms is ziekmelden voorbarig of onnodig. En hoe lang een medewerker ziek is, hangt ook af van hoe hij of zij ermee omgaat.
  • Niet te streng: achter elke ziekmelding en ziekteduur zit een reden, regelmatig van niet-medische aard. Bijvoorbeeld ontevredenheid, angst, spanning thuis of op het werk. Door simpelweg naar iemand te luisteren, ontstaat inzicht in oorzaken van problemen. Dat legt de basis voor oplossingen. En het voorkomen van verzuim.
  • Verantwoordelijk: bij preventie is de rol van leidinggevenden essentieel. Het versterken van hun vaardigheden werpt zijn vruchten af.
  • Zorg wanneer nodig: als een medewerker écht ziek is, verdient hij of zij aandacht en zorg om snel weer aan het werk te (kunnen of willen) gaan.

Duurzaam gezondheidsmanagement

Een duidelijk verzuimbeleid kan ik niet alleen bedenken en uitvoeren: ik heb u als werkgever nodig. U draagt immers de verantwoordelijkheid voor uw medewerkers; dat kunt u nooit volledig uitbesteden aan een bedrijfsarts. Duurzaam gezondheidsmanagement is een langetermijnvisie waarbij de medewerker – de mens! – op de eerste plaats komt. Dat is geen product dat u kunt inkopen.

Een duidelijk verzuimbeleid kan ik niet alleen bedenken en uitvoeren: ik heb u als werkgever nodig.

Daarmee maak ik oprecht een statement: mijn werk heeft alleen meerwaarde voor uw organisatie als alle leidinggevenden betrokken zijn bij (de gezondheid van) uw medewerkers. Anders werkt het gewoon niet.

Onderkent u de waarde van gezonde werknemers? Maak dan nu een afspraak.