Privacyreglement

Dit is het privacyreglement van Bedrijfs Gezondheid Centrum B.V. (verder te noemen BGC B.V.) te Nijmegen, handelsregisternummer 70329192, voor haar website https://www.bedrijfsarts.pro/

Dit reglement geeft u als gebruiker van de website van BGC B.V. inzicht in de gegevens welke BGC B.V. in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we deze gegevens verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

BGC B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

PERSOONSGEGEVENS WELKE WORDEN VERWERKT

BGC B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf invult op ons contactformulier en/of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Wij kunnen de volgende gegevens van u verwerken:

  • Uw (voor- en achter) naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM BGC B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

BGC B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om per email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Het doel om uw IP-adres te verwerken wordt nader toegelicht in de alinea betreffende het in kaart bergen van het website bezoek.

HOE LANG BGC B.V. GEGEVENS BEWAART

BGC B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

BGC B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BGC B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BGC B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

BGC B.V. maakt gebruik van cookies uitsluitend voor het meten van effectiviteit van onze website en voor uw gemak. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw computer wanneer u een website bezoekt. Bij bezoek aan onze website wordt u gevraagd toestemming te geven voor het plaatsen van cookies en wordt u geïnformeerd over de typen cookies die worden geplaatst. U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen.

BGC B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan BGC B.V. te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BGC B.V. heeft hier geen invloed op. BGC B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via BGC B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering versturen via het contactformulier op de website. BGC B.V. reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

BEVEILIGEN

BGC B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BGC B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BGC B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BGC B.V. op. bedrijfsarts.pro is een website van BGC B.V.

BGC B.V. is als volgt te bereiken:

Post & vestigingsadres: Kerkenbos 1049, 6546 BB Nijmegen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70329192

Telefoon: 024 – 3500636 of via het contact formulier op de website.