Bezwaar en Beroep

Bezwaar en Beroep is een ingestelde procedure wanneer werkgever of werknemer zich niet kan vinden in een beslissing van het UWV.

De dossiers over arbeidsongeschiktheid zijn regelmatig dermate complex dat het voor de werkgever of werknemer lastig is te bepalen of een beslissing al dan niet terecht is genomen.

Ondersteuning bij Bezwaar en Beroep

Michiel Marcar kan als arts-gemachtigde optreden in Bezwaar en Beroep namens werknemer of werkgever. Ik behartig dan de belangen van de opdrachtgever.

Ik werk op basis van een eerste oordeelsvorming over de haalbaarheid of kans van slagen van een procedure. Op deze manier wordt er in overleg gekozen voor een strategie om dure en tijdrovende procedures te voorkomen bij een geringe kans van slagen maar wel in actie te komen als er een reële kans bestaat op succes.

Bent u geïnteresseerd in ondersteuning bij Bezwaar en Beroep?

Onderkent u de waarde van gezonde werknemers? Maak dan nu een afspraak.